€3,8 miljoen voor innoverende MKB-bedrijven

€3,8 miljoen voor innoverende MKB-bedrijven

De provincie Zuid-Holland stelt €3,8 miljoen subsidie beschikbaar aan innoverende MKB-bedrijven. 155 ondernemers in Zuid-Holland hebben een subsidie ontvangen voor een zogeheten Haalbaarheids- en innovatieadviesproject, verdeeld over de verschillende topsectoren.

De bedrijven in de sectoren high tech/ICT, tuinbouw/agrifood en life sciences zijn bij de toekenning oververtegenwoordigd. De meeste bedrijven komen uit Delft.

Met de jaarlijks terugkerende subsidie kunnen bedrijven haalbaarheidsprojecten uitvoeren. Hiermee brengen zij in kaart wat de technische en economische risico’s van een voorgenomen innovatieproject zijn. De vraag heeft betrekking op nieuwe kennis voor vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten. Veel gehonoreerde projecten dragen bij aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen als voedselveiligheid, duurzame energie, robotisering, logistieke ketens en gezondheidszorg.

Uitreiking eerste subsidies

Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra (Economie en Innovatie) overhandigde maandag 9 juli aan 6 MKB-bedrijven symbolisch de subsidie. Het gaat om:

  • Skoon Energy uit Leidschendam voor het project ‘Skoon Box’. Haalbaarheid bepalen om binnenschepen geheel te elektrificeren.
  • Level Diagnostics uit Leiden voor het project ‘Infectietest voor doelgericht antibiotica gebruik’. Haalbaarheid onderzoeken van een compacte test die bepaald of patiënt een virale of een bacteriële infectie heeft.
    Sobolt uit Rotterdam voor het project ‘Panelen in Kaart’. In kaart brengen van zonnestroominstallaties om zo inzicht in energietransitie te vergroten en daarmee te versnellen.
  • Skel-Ex uit Rotterdam voor het project ‘ExoSkeleton Jacket’. Haalbaarheid onderzoeken om een jacket te ontwikkelen die werknemers in de zware sector optimaal beschermt en ondersteunt bij het tillen van zwaar materieel.
  • Optivolt uit Delft voor het project ‘Hoog rendement PCM systeem plafond’. Onderzoek naar technische en economische haalbaarheid van milieuvriendelijker PCM plafondplaten.
  • VLZ Vitro Laboratorium Zuidgeest B.V. uit Naaldwijk voor het project ‘Robotisering weefselkweek’. Haalbaarheidsonderzoek naar een robot die werk dat nu in lage lonen landen wordt gedaan, terug te halen naar Nederland. Hierbij is een hoger en stabieler constante kwaliteit van de planten belangrijk.

Bijdrage aan innovatieve regio

Gedeputeerde Bom-Lemstra (Economie) zei tijdens de bijeenkomst zeer trots te zijn op bedrijven die “samenwerken en hoogwaardige kennis en kunde inzetten om baanbrekende innovaties mogelijk te maken. En ook nog eens innovaties waarmee we maatschappelijke vraagstukken oplossen en die de regionale economie versterken. Zoals de KvK onlangs bekendmaakte, voert Zuid-Holland de MKB Innovatie Top 100 aan waar het gaat om het grootste aantal innovatieve ondernemers. Daar dragen we graag aan bij met onder meer deze MIT-subsidies.”

De subsidies maken deel uit van de regeling MKB-innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland van de provincie Zuid-Holland. De provincie Zuid-Holland en het ministerie van Economische Zaken stellen in 2018 beide €7 miljoen beschikbaar voor deze subsidieregeling. In december van dit jaar worden de subsidies vergeven aan bedrijven die met anderen willen samenwerken om meer uit hun R&D te halen. Dit zijn meer kostbare projecten waar meer subsidie beschikbaar voor is (tot maximaal 350.000).

Aanvragen R&D samenwerking indienen

Tot 6 september 2018 17.00 uur kunnen Zuid-Hollandse MKB-ondernemers voor deze subsidieregeling aanvragen indienen voor de tender R&D-samenwerkingsprojecten. In Zuid-Holland zijn er 2 categorieën:

  1. Kleine R&D-samenwerkingsprojecten met maximaal €200.000 subsidie en maximaal 35% subsidie van de projectkosten;
  2. Grote R&D-samenwerkingsprojecten meer dan €200.000 tot ten hoogste € 350.000 subsidie per projecten maximaal 35% subsidie van de projectkosten.

In totaal is er in 2018 €9,6 miljoen beschikbaar voor de tender R&D samenwerking. De regionale ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter ondersteunt MKB-ondernemers bij het nader uitwerken van het projectvoorstel of het vinden van partners.

Achtergrond

In de MIT Regio en Topsectoren werken het ministerie van Economische Zaken en de provincies samen om nationale en regionale regelingen voor het stimuleren van innovatie te harmoniseren en onderling te verbinden. De regeling MKB-innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland (MIT Zuid-Holland) is voortgekomen uit deze samenwerking met het ministerie van Economische Zaken.

De regionale ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter heeft een belangrijke rol bij de toeleiding van de R&D-samenwerkingsprojecten. Voor de begeleiding bij het indienen van een R&D samenwerkingsproject kunt u bij hen terecht.

Het bericht €3,8 miljoen voor innoverende MKB-bedrijven verscheen eerst op Zoetermeer.

×
×

Winkelmand