Najaarsdebat: raad wil keuzeopties bezuinigingsvoorstellen

Zoetermeer heeft structureel minder geld de komende jaren. Het tekort voor 2019 en de jaren daarna is groter dan verwacht. Voor 2019 gaat het om € 8,5 miljoen.

De voornaamste reden is dat de jeugdhulp onverwacht meer kost dan begroot. De raad stemde op 12 november 2018 geamendeerd in met de begroting 2019-2022. De fracties PVV, SP, Zoetermeer Vooruit, Zó! Zoetermeer en Partij Democratie voor Zoetermeer stemden tegen.

Met het aannemen van de begroting heeft de gemeenteraad dekking gevonden voor het tekort van € 8,5 miljoen. Een deel van de plannen uit het collegeakkoord wordt nog niet in 2019 gestart. Het andere deel van het tekort wordt gedekt uit de algemene reserve. Alle focus van de gemeenteraad is gericht op het dichten van het gat en te komen tot oplossingen. Verschillende fracties riepen het college op om al in een vroeg stadium een breder palet aan keuzeopties te krijgen bij het verdere debat over de bezuinigingen. In het voorjaar zullen bezuinigingsvoorstellen aan de raad worden voorgelegd voor 2020 en volgende jaren. De politieke afweging vindt plaats in het voorjaarsdebat van juni 2019.

De fracties dienden 48 moties in en 3 amendementen. Na de nodige toezeggingen van het college werden verschillende moties ingetrokken. Uiteindelijk werden 39 moties en 3 amendementen in stemming gebracht. In totaal nam de raad 1 amendement en 13 moties aan, waarvan 2 unaniem.

Het bericht Najaarsdebat: raad wil keuzeopties bezuinigingsvoorstellen verscheen eerst op Zoetermeer.

×
×

Winkelmand