ZFM

Zoetermeer FM

ZFM brengt Zoetermeerders met elkaar in contact

Het Media-aanbodbeleid van ZFM voor de komende jaren wordt samengevat in de volgende opdracht (missie), die bestuur en medewerkers zichzelf opleggen:

De missie van ZFM:

ZFM verbindt de Zoetermeerders. 1 op 1, groepen binnen de lokale samenleving onderling en – in een breder perspectief – inwoners met de gemeente.

Met deze formulering legt ZFM een duidelijk accent op het bevorderen van de (sociale) cohesie en van actieve betrokkenheid van bewoners bij de lokale gemeenschap.
ZFM wil dit breed uitleggen: zowel op het niveau van individuen, als op het niveau van groepen binnen de gemeente Zoetermeer.

De visie van ZFM:

ZFM brengt Zoetermeerders met elkaar in contact met actuele lokale informatie, de beste muziek en (spraakmakende) programma’s.

“Zoveel mogelijk Zoetermeerders bereiken door waar nodig de distributiekanalen te moderniseren en/of uit te breiden. Samenwerken met en toegang verlenen tot onze distributiekanalen aan lokale maatschappelijke organisaties en de individuele inwoners. ZFM is een 100% vrijwilligersorganisatie en zoekt bewust naar mensen die een positieve bijdrage aan de programma’s kunnen leveren.”

Bestuur

Vacature (Voorzitter)
De heer H.T. ter Maten (Vice voorzitter)
Mevrouw M. van der Ven (Secretaris)

Programmabeleidsbepalend orgaan (PBO)

Vice Voorzitter; Mevrouw N. Sadinska (Etnische en culturele minderheden)
Mevrouw N. Vinke (Kunst en cultuur)
De heer F. Rijkaart (Kerkgenootschappen)
De heer T. van Zeijl (Werkgeversorganisaties)
De heer J.M.M. Jennissen (Natuur en Milieu)
De heer B. Kranendonk (Onderwijs)
Voorzitter; De heer W. van Zelm (Werknemersorganisaties)
Mevrouw M. Sterrenburg (Jongeren)
Mevrouw S. Langeveld (Vrije Tijd en Recreatie)
Adviesraad Sociaal Domein (Maatschappelijke zorg en Welzijn)

Hoofdlijnen beleid:

Zoveel mogelijk Zoetermeerders bereiken door waar nodig de distributiekanalen te moderniseren en/of uit te breiden. Samenwerken met en toegang verlenen tot onze distributiekanalen aan lokale maatschappelijke organisaties en de individuele inwoners. ZFM is een 100% vrijwilligersorganisatie en zoekt bewust naar mensen die een positieve bijdrage aan de programma’s kunnen leveren.

Beloningsbeleid:

ZFM heeft geen directie en personeel in loondienst. Bestuur, PBO leden en medewerkers werken allemaal als vrijwilliger en ontvangen daarvoor geen andere beloning dan een eventuele vergoeding voor gemaakte onkosten.

Activiteiten:

Live actuele video-streams via social media en digitale televisie van o.a. evenementen en bijeenkomsten die relevant zijn voor de inwoners van Zoetermeer. De nieuwsvoorziening is dag en nacht te bereiken. Onlangs is de distributie via de Mediahub in Hilversum gerealiseerd. Alle providers kunnen hierdoor de stream ophalen en naar hun klanten doorzetten.

Contact:

Omroepbestuur, management en Programmabeleidsbepalend Orgaan (PBO) zijn centraal bereikbaar via Postbus 841, 2700 AV Zoetermeer en via bestuur[@] zfmzoetermeer.nl. Het PBO komt 4 keer per jaar bijeen. De data voor deze openbaar toegankelijke vergaderingen zijn opvraagbaar.

ZFM is een stichting met een ANBI status;
RSIN / fiscaal nummer ANBI 801978415

Geef een reactie

×
×

Winkelmand