Zó! Zoetermeer uit frustratie over liften sportaccommodaties

De fractie van Zó! Zoetermeer is ontevreden over de antwoorden over de liften bij sportaccommodaties. Op 29 november 2017 stelde Zó! Zoetermeer vragen over nieuwe liften. Pas na lang wachten kwamen in februari de antwoorden.

Sommige nieuwe liften bij de sportaccommodaties (zoals bij de hockey) zijn onvoldoende bruikbaar voor gehandicapten en ook de nieuwe lift bij Cadenza is niet in orde“, schrijft Zó! Zoetermeer. In nieuwe chiftelijke vragen citeert Zó! Zoetermeerde eerdere beantwoording stond.

Zo vroegen de raadsleden van Zó! Zoetermeer “Is het college bereid om goed te kijken naar de mogelijkheden om de situatie bij de sportaccommodaties en bij Cadenza te verbeteren en zodanig te maken dat de liften bruikbaar zijn voor alle gehandicapten?” en was het antwoord van B&W: “Binnen de technische mogelijkheden wordt reeds gezocht naar passende en haalbare oplossingen.(…)

Het geduld van de fractie werd op de proef gesteld. “Op 19 februari heeft Zó! bij de rondvraag gevraagd wanneer over de oplossingen gerapporteerd zou worden (om ervoor te zorgen dat de problematiek niet in de vergetelheid zou raken). Het antwoord van het college was, dat dit vóór 1 april 2018 zou gebeuren. Vóór 1 april hebben wij geen reactie gehad. De toezegging bleek niet op de toezeggingenlijst te staan, hoewel dat uitdrukkelijk wel de bedoeling was. Inmiddels is dat verholpen, en staat de toezegging genoteerd onder nummer 735 met als uiterlijke afhandelingsdatum 15 juni 2018.” , schrijft Zó! Zoetermeer.

De machteloosheid spreekt uit de vragen die gesteld worden. De raadsleden stellen de volgende twee vragen aan het college. “(1) Wat gaat er precies gebeuren om de problematiek van de liften op te lossen? Graag een overzicht per lift. (2) Wanneer zullen de oplossingen gerealiseerd zijn?

Het bericht Zó! Zoetermeer uit frustratie over liften sportaccommodaties verscheen eerst op Zoetermeer.

×
×

Winkelmand