Zoetermeer scoort onvoldoende voor duurzame mobiliteit

Uit een analyse van het collegeakkoord door Natuur & Milieu blijkt dat Zoetermeer onvoldoende scoort. Dit is in lijn met de andere 32 dichtbevolkte gemeenten.

Natuur & Milieu schrijft in haar persbericht: “Grote steden in Nederland tonen te weinig ambitie op het gebied van duurzame mobiliteit. Dat blijkt uit een analyse van Natuur & Milieu. Natuur & Milieu analyseerde de nieuwe collegeakkoorden van de 32 meest dichtbevolkte gemeenten. Bijna de helft van de gemeenten scoort een onvoldoende of matig. Met name maatregelen voor elektrisch rijden, zoals laadpalen, blijven flink achter. In minder dan de helft van de onderzochte collegeakkoorden zijn daar plannen voor. In een derde van de akkoorden wordt zelfs met geen woord gerept over elektrisch rijden. ‘Een kwalijke zaak. Steden hebben de sleutel in handen richting schonere lucht en een lagere CO2-uitstoot. Vooral zij kunnen maatregelen nemen die noodzakelijk zijn om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord te behalen,’ aldus Marjolein Demmers, directeur van Natuur & Milieu.”

Minderheid scoort goed

Slechts 4 van de 32 onderzochte gemeenten scoren een ‘goed’. Zij hebben aandacht voor een brede range van maatregelen om mobiliteit in de stad te verduurzamen. Gemeenten met veel concrete ambities zijn Utrecht, Den Haag, Leiden en Zaanstad. Zij nemen maatregelen zoals het plaatsen van meer laadpalen, het stimuleren van OV en fietsenstalling. Veel andere gemeenten hebben minder concrete plannen. Een groene stad als Nijmegen loopt niet voorop met maatregelen voor elektrisch rijden en Venlo houdt het beperkt tot drie zinnen.

Parkeerbeleid ontbreekt

Opvallend is verder dat parkeerbeleid maar zelden wordt ingezet om de stad te verduurzamen. Demmers: ‘Een gemiste kans. Met een goed doordacht parkeerbeleid, kun je het autoverkeer in binnensteden flink verminderen en stimuleer je zaken als autodelen, het gebruik van OV en de fiets.’ Natuur & Milieu roept steden op goed te kijken naar de parkeerplannen van bijvoorbeeld Leiden en Den Haag, die onder andere bij nieuwbouw minder vergunningen afgeven, of van Amsterdam en Utrecht, koplopers op het gebied van autodelen.

Politieke partijen

Er is geen duidelijk verband gevonden tussen de mate van duurzaamheid van de akkoorden en de politieke partijen in het college.

Over het onderzoek

Natuur & Milieu onderzocht de coalitieakkoorden van 32 Nederlandse gemeenten met een hoge stedelijkheid op tien criteria, waaronder maatregelen voor elektrisch rijden, autodelen, stimuleren van fiets en OV en nieuwe mobiliteitsconcepten. Gemeenten die zeven of meer maatregelen in hun collegeakkoord vermelden, scoorden een ‘goed’, gemeenten die vijf of zes maatregelen noemden ‘redelijk’, gemeenten die drie of vier maatregelen nemen een ‘matig’ en gemeenten met twee of minder maatregelen een ‘onvoldoende’.

Onderzoeksmethode

Natuur & Milieu onderzocht de coalitieakkoorden van 32 Nederlandse gemeenten met een hoge stedelijkheid. Van de 40 grootste gemeenten zijn alleen gemeenten die op basis van CBS data een ‘sterk stedelijk’ en ‘zeer sterk stedelijk’ karakter hebben meegenomen in het onderzoek. Groningen en Haarlemmermeer zijn daarbij niet meegenomen omdat deze gemeenten pas later in het jaar verkiezingen hebben.

De coalitieakkoorden zijn geanalyseerd op concrete ambities ten aanzien van de volgende onderwerpen:

  • Het invoeren of behouden van een milieuzone.
  • Het verduurzamen van de stadsdistributie. Dit omvat doelstellingen zoals het realiseren van distributiehubs aan de rand van de stad en het elektrificeren van stadslogistiek.
  • Het uitbreiden of het stimuleren van de uitbreiding van het aantal laadpalen voor elektrische auto’s.
  • Het realiseren van snelfietspaden. Hierbij zijn ook omschrijving als ‘snelle’ of ‘vlotte’ fietspaden als snelfietspaden aangemerkt, maar ‘regionale fietsverbindingen’ niet.
  • Het ontwikkelen of uitbreiden van fietsenstallingen en fiets parkeermogelijkheden. Dit omvat ook invoering of behoud van gratis fietsenstalling.
  • Het behouden of verbeteren van OV bereikbaarheid binnen de eigen gemeenten. Dit betreft niet het verbeteren van (trein)verbindingen met andere gemeenten en steden of het (enkel) openen van een nieuw station. • Het streven naar emissieloos busvervoer of OV (op langere termijn).
  • Ondersteuning van nieuwe mobilteitsconcepten, zoals mobility as a service, autodelen en park & bike voorzieningen.
  • Het verlagen van de parkeernorm bij nieuwbouw of vermindering van het aantal parkeerplaatsen of –vergunningen.
  • De doelstelling om het eigen wagenpark te verduurzamen. Dit omvat niet duurzaam inkopen in zijn algemeenheid.

Zoetermeer

Zoetermeer scoort alleen op de punten “Extra laadpalen” en “Fietsparkeren”.

Het bericht Zoetermeer scoort onvoldoende voor duurzame mobiliteit verscheen eerst op Zoetermeer.

×
×

Winkelmand